Category: Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1.Hình thức bảo hành sản phẩm và dịch vụ của CYFEER Các sản phẩm và dịch vụ do CYFEER và đối tác cung cấp cho khách hàng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà …

READ MORE

Chính sách thanh toán

1.Các hình thức thanh toán Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho dịch vụ của mình khi sử dụng thông qua website: http://cyfeer.com hoặc ứng dụng CyHome (trên nền tảng iOS …

READ MORE