Gửi thông báo

Home / Gửi thông báo
Gửi thông báo
  • Soạn thông báo gửi đến người dân
  • Gửi thông báo lịch bảo trì, lịch họp và nhắc nhở thanh toán các hóa đơn điện nước
  • Gửi tệp đính kèm công văn, biểu mẫu để người dân có thể theo dõi trên ứng dụng di động
  • Gửi thông báo tất cả các phòng, theo tầng, theo phòng, theo group tùy vào mục đích thông báo
  • Thông báo sẽ gửi về ứng dụng di động hoặc email của người dân
  • Thông báo được gửi tức thời giúp người dân nắm bắt thông tin nhanh chóng
  • Trình biên soạn văn bản