Kế toán

Home / Kế toán
Kế toán

Quản lý giao dịch

 • Thêm thông tin điện nước từ file excel
 • Tìm kiếm thông tin điện nước, giao dịch hóa đơn theo căn hộ, chủ căn hộ
 • Theo dõi dịch vụ hàng tháng, điện nước theo từng căn hộ
 • Thanh toán các hóa đơn dịch vụ như điện, nước, gửi xe, các dịch vụ bên thứ ba…
 • Theo dõi lịch sử giao dịch, thanh toán của từng căn hộ
 • Theo dõi các số sử dụng điện, nước,  và các dịch vụ hàng tháng, các chi phí đã và chưa thanh toán

Thống kê doanh thu

 • Thống kê được lượng dân cư sử dụng các dịch vụ
 • Thống kê doanh thu theo ngày, theo tuần, theo tháng
 • Thống kê hóa đơn của các căn hộ
 • Thống kê tổng doanh thu các dịch vụ theo tháng, theo %
 • Thống kê các dịch vụ được sử dụng, các căn hộ sử dụng dịch vụ và thanh toán hóa đơn
 • Thống kê thông tin khách hàng phục vụ việc chăm sóc khách hàng như thống kê trẻ em để tặng quà 1/6, trung thu, phụ nữ để chào mừng ngày 20-10…