Quản lý dịch vụ

Home / Quản lý dịch vụ
Quản lý dịch vụ

Quản lý dịch vụ của chung cư

 • Import thông tin các dịch vụ bằng file excel
 • Theo dõi thông tin các dịch vụ đang được cung cấp tại chung cư
 • Quản lý các thông tin dịch vụ, trang thái và chi phí của dịch vụ
 • Mỗi dịch vụ có thể theo dõi các căn hộ, người đang sử dụng dịch vụ đó
 • Theo dõi được các căn hộ đã đăng ký sử dụng nào và trạng thái của căn hộ đó với từng loại dịch vụ
 • Gia hạn và hủy các dịch vụ hiện đang sử dụng

Quản lý dịch vụ của các nhà cung cấp

 • Nền tảng giúp ban quản lý cung cấp và quản lý các dịch vụ từ nhà cung cấp thứ 3
 • Quản lý các nhà cung cấp, lựa chọn nhà cung cấp tin cậy và được xác thực
 • Quản lý chi phí dịch vụ, và doanh thu với từng loại hình dịch vụ
 • Hỗ trợ đẩy các dịch vụ tiếp cận khách hàng sử dụng chung cư thông qua ứng dụng điện thoại
 • Tích hợp hệ thống CyMarket để tăng doanh thu quản lý