Thông tin người dân

Home / Thông tin người dân
Thông tin người dân

Thông tin căn hộ 

  • Thông tin chủ sở hữu
  • Thông tin chủ hộ
  • Thông tin để liên lạc gồm email, số điện thoại
  • Quản lý việc đi và ở lại căn hộ
  • Thông tin thành viên trong gia đình được người dân tự thêm vào để giúp BQL hoàn thành hồ sơ dân cư

Thông tin thanh toán – hóa đơn

  • Thanh toán online
  • Thanh toán các dịch vụ điện nước
  • Theo dõi hóa đơn, chi tiết các giao dịch
  • Thống kê chi tiêu